Escolarització


ESCOLARITZACIÓ

Com puc tramitar la sol·licitud ?


Degut a la pandèmia del COVID 19, per al procés 2021-2022 s'haurà de fer una sol·licitud prioritàriament telemàtica.


A mode de resum, per accedir al tràmit telemàtic per realitzar la sol·licitud, us podreu identificar mitjançant usuari i contrasenya GestIB o Cl@ve (usuari identificat electrònicament). També és pot accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil (usuari no identificat electrònicament).


Si s'ha fet un tràmit autenticat (GestIB o Cl@ve) només s'haurà d'anar al centre si s'ha d'aportar documentació que no pugui ser consultada telemàticament, cosa que tendreu indicada en la vostra sol·licitud.


Haureu d'anar al centre, de 9 a 12 hores, quan:

1. Heu d'aportar documentació per a ser baremada (si s'ha fet tràmit autenticat).

2. Si heu fet un tràmit no autenticat (DNI/NIE i mòbil) lheu de dur imprès al centre de primera opció. També us haureu d'identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.


On he de presentar la sol·licitud de preinscripció?


-Si realitzam un tràmit autenticat (Cl@ve o GestIB) no farà falta presentar la sol·licitud en el centre a no ser que s'hagi d'entregar documentació que no pugui ser consultada telemàticament.


-En el cas que s'hagi fet el tràmit no autenticat (DNI o NIE + telèfon mòbil) dependrà de si participam a adscripció o a admissió:


a) Procés d'adscripció: només en els casos d'adscripció múltiple, la sol·licitud de preinscripció s'ha d'entregar en el centre on l'alumne o alumna està cursant estudis de 6è d'infantil o 6è de primària durant el curs escolar actual, per això haureu de posar-vos en contacte amb el centre i us donaran cita. En el cas de l'adscripció directa, no cal presentar cap sol·licitud, ja que el centre fa l'adscripció de forma automàtica.


b) Procés d'admissió: la sol·licitud s'ha d'entregar al centre que heu posat en primera opció.


Si deman diferents centres, he de fer un tràmit a cadascun d’ells?


No. Només heu de fer un sol tràmit en el qual posareu els centres que voleu per ordre de preferència. En cas que en presenteu més d’un, el sistema ho detecta i els anul·la, els vostres drets de prioritat quedaran invalidats i se us serà adjudicada una plaça d’ofici.


Quants de centres puc demanar?


Com a màxim, es pot demanar un total de 5 centres per ordre de preferència, tots a la mateixa sol·licitud.


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

PREMATRÍCULA


SOL·LICITUD COPIA DNI ALUMNE/A, PARE, MARE


LLIBRE DE FAMÍLIA/ CERTIFICAT DE NAIXEMENT/ REGISTRE CIVIL


CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT


CÒPIA FAMÍLIA NOMBROSA / MONOPARENTAL


GERMANS AL CENTRE O IES DE REFERÈNCIA

26 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo