SERVEI DE MENJADOR AL CEIP PORTA DES MOLL

 

Preu fixos: 6,80 euros diaris, amb pagament mensual.

Bloc 5 tiquets: 35 euros

Els tiquets es poden comprar al menjador a les 8:30h els dilluns, dimecres i divendres.

Si l’usuari del menjador té intoleràncies alimentàries, s’ha d’avisar i entregar el corresponent certifica metget.

GENER-2022_pages-to-jpg-0006.jpg
SETEMBRE-2021_page-0003.jpg
GENER-2022_pages-to-jpg-0002.jpg