top of page

SERVEI DE MENJADOR AL CEIP PORTA DES MOLL

Ancla 1

Preu fixos: 6,80 euros diaris, amb pagament mensual.

Dia eventual: 7,30€

Si l’usuari del menjador té intoleràncies alimentàries, s’ha d’avisar i entregar el corresponent certifica metget.

bottom of page