SERVEI DE MENJADOR AL CEIP PORTA DES MOLL

 

Preu fixos: 6,60 euros diaris, amb pagament mensual.

Bloc 5 tiquets: 33,50 euros ( surt a 6.70 euros cada dia). 1 Ticket: 7,20€.

Els tiquets es poden comprar al menjador de 8.30 a 9 hores.

Els tiquets s’han de dipositar, degudament emplenats, a la bústia que tenim a l’entrada dins l´escola el matí fins a les 9 hores. 

Si l’usuari del menjador té intoleràncies alimentàries, s’ha d’avisar i entregar el corresponent certifica metget.

Menú_Desembre_2019-page-001.jpg
Menú_Gener_2020-page-001.jpg
Menú_Novembre_2019-page-001.jpg