L'escola

Dia a dia intentam millorar l'educació dels nostres alumnes.
 

La nostra escola fou inaugurada en el maig de 1972. Construïda en el terreny entremig de les dues murades de la ciutat, la medieval i la renaixentista, mira cap a la plaça Carles V on es troba l'antiga entrada de la ciutat i que dóna nom al centre, la Porta des Moll.

L'arquitectura de l'escola és singular, pensada més com una distribució d'un petit poble que no d'una escola, no hi ha un sol edifici sinó una distribució de blocs d'una sola altura on cada aula té el seu petit pati exterior amb entrada privada i connectades a l'interior per un passet central. Per defora, un simple entremat de carrers i places completen la seva distribució.

 

L'any 1996 amb el creixement demogràfic i les noves necessitats d'espai es construí el nou edifici d'educació infantil. Aquest edifici ja es dissenyà específicament per l'alumnat al que es dirigia, adaptat, lluminós i modern.

Impartim l'educació als infants a la segona etapa d'infantil, de 3 a 5 anys i a primària, de 6 a 12 anys.

Dia a dia intentam millorar l'educació dels nostres alumnes.

 

ceip porta des moll

L'equip directiu

Gabriel Torres
Director

 

 

Francisca Buades
Cap d'estudis

 

Francisca Rotger
Secretaria

 

Contacta amb l'equip directiu

 fent clic aquí!

Docents i personal

E.INFANTIL 3 ANYS A: Alicia García

E.INFANTIL 3 ANYS B: Mar Serra( Laura)

E.INFANTIL 4 ANYS A:Sandra París

E.INFANTIL 4 ANYS B: Joana Capó

E.INFANTIL 5 ANYS A: Maria Antonia Juan

E.INFANTIL 5 ANYS B: Martgalida París 

Suport infantil: Rosa Glenn García / Margalida Juan​

ATE (Auxiliar Tècnic Educatiu): Antonia Crespí

1 r A: MA Capó

1 r B: Laura Sánchez 

2 n A: M.Bascuñana 

2 n B: Rosa Reynés

3 r A: MA Pericàs

3 r B :Alberto Pérez

4 t A: Cati Bota

4 t B: Caterina Font

5è A: Victòria Ferre  5è B: Noemí Ribas

5è C: Antònia Bennasar

6 è A:Judit Bonnín

6 è B: Matilde Navarta

Bidells: Francisca Garcies (EI)/ Catalina Ramis (EP)

President APIMA: José Luís Cardoso

Anglès: Dolors Salvà

Anglès: Joana Crespí

Anglès: Ana Blanes

Música: Jaume García Serra

Educació Física: Sebastià Alorda

Educació Física: Maribel Mateu

 Religió: Marilén Buades

AL (audició i llenguatge): Joana Gual

AL( audició i llenguatge): MA Payeras

PT (pedagogia terapèutica): Mercedes González

1/2PT (pedagogia terapèutica): Francina Enseñat

AT (atenció diversitat): Margalida Cifre

EOEP( Equip Orientació Educativa i Psicopedagògica): Antònia Riutort 

PTSC ( Treballadora Social):  

SMOE (Servei Municipal d´Orientació Educativa): Maria Rocamir 

Secretària: Xisca Rotger

Cap d’estudis: Xesca Buades

Director: Gabriel Torres

Presidenta APIMA: Àgueda Escalera

Bidells: Francisca Garcias(EI)/ Catalina Ramis(EP)

Serveis de l'Ajuntament

Servei d´autobús escolar.

Contactau amb l´Auditori: 971 89 71 85

 

SMOE (Psicòloga del centre). Contacta

 

A més, ens proporciona un suport de Català Oral (Àngela Alemany)

Situació

Absències i retards

​​​​

L´hora d´entrada a E.Infantil és de les 8.30h fins les 8.40h.

L’hora d’entrada a E.Primària és a les 8.30h.

L´hora de sortida a E.Infantil és de les 13.20h fins 13.30h.

L´hora de sortida a E.Primària és a les 13:30h.

Quan dugueu els alumnes a l´escola a una altra hora per diferents motius, o vengueu per a altres coses... s´ha de passar sempre per consergeria. No es pot anar directament a les aules.

En cas de tenir consulta prevista amb el metge, avisau amb temps el/la tutor/a.

Els retards i les absències es controlaran i se seguiran les passes pertinents.

Les absències per viatges no seran justificades i, a més, s´ha de passar per Direcció a signar un paper. S´informarà de les conseqüències que es poden tenir segons la durada de l´absència.

​​​​

L’horari oficial per a parlar amb el/la tutor/a serà els DILLUNS, de 13.30h a 14.30h. Per favor, demanau prèviament cita amb el/la  tutor/a.

Visita de pares i mares

Espais

ESPAIS

-6 Educació Infantil      

-Aula Psicomotricitat  

-Gimnàs

-3 Aules de suport

-Menjador                    

-Aula Fang                   

-Aula informàtica        

-Laboratori d'anglès

-Aula música


Alumnes:

-156 Ed. Infantil

-317 Ed. Primària


Departaments/Cicles

-Educació Infantil

-1r Cicle

-2n Cicle

-Departament de Suport

-Dept. Música

-Dept. Llengua estrangera

-Dept. Educació Física

-Equip directiu

El curs escolar comença dia 11 de setembre i finalitzarà dia 19 de juny de 2020.

NADAL: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos)

PASQUA:  del 9 al 19 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)

DIES FESTIUS:   

1 novembre

4 novembre

6 desembre

17 gener

28 de febrer

2 i 3 març

1maig

Calendari

Serveis

SERVEI D’ESCOLA MATINERA de 7.00 a 8.30h. Preu: 4 euros dia. 40 euros el mes.

SERVEI DE BUS Demanar a Secretaria.

ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS d´octubre a maig. De 15.30 a 17.00h. Sortirà informació de les activitats durant aquest mes de setembre.